VCA

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers en is een algemeen inzetbaar en gecertificeerd systeem voor veiligheid in de branche.

TÜV Nederland heeft ons bedrijf getoetst en wij voldoen aan de Veiligheids-, Gezondheids- en Milieuaspecten (VGM). Zij hebben ons vervolgens dan ook het VCA 1 certificaat gegeven.

‘Het VCA 1 certificaat is bedoeld om binnen uw bedrijf bewustzijn van risico’s en veiligheid te vergroten om zo het aantal ongevallen te verminderen met een positieve impact op de aansprakelijkheid van de bestuurder van uw organisatie’.

‘Met het certificaat toont u aan dat u VCA gecertificeerd bent en voldoet aan de veiligheidseisen die door de Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV) in de checklist zijn verwerkt.’

Binnen onze organisatie heeft iedereen VOL-VCA. Dit is VCA voor operationeel leidinggevenden.