`
 
 

Our certificates:

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden op verzoek toegezonden.

VAT-number:
NL 8233.72.522.B.01
Chamber of Commerce: 37072434

 
 

VAT-number:
NL 8233.72.522.B.01
Chamber of Commerce: 37072434

Privacyverklaring

www.VDR-AP.nl is gemaakt door Verbruggen Communicatie.